Sezon 2022 w dokumentacji sędziów

Za nami kolejny sezon wyścigowy. Jak on wyglądał pod względem orzecznictwa sędziów.

Orzeczenia.

Tradycyjnie na brak pracy sędziowie nie mogli narzekać. Każde dopatrzone się przewinienie lub informacja od osób biorących udział w wyścigach musiała znaleźć odzwierciedlenie w wydanym orzeczeniu lub komunikacie z działania sędziów podczas dnia wyścigowego. I tak w zakończonym sezonie komisje techniczne wydały 267 orzeczeń, a Komisja Odwoławcza 14.

 

 

Przewinienia

Najczęstszymi stwierdzonymi przewinieniami było nadużycie bata przez jeźdźców/powożących, sytuacje niebezpieczne lub dotyczące złej technicznie jazdy oraz naruszenie przepisów dotyczące wagi. W przypadku tego ostatniego przewinienia na uwagę zwraca fakt, że w ciągu zakończonego sezonu wszystkie przewinienia dotyczyły wyłącznie gonitw w Warszawie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz – na przestrzeni ostatnich czterech lat (2019-2022), sędziowie wydali 196 orzeczeń w związku z naruszeniem przepisów dotyczących wagi, z czego zaledwie 7 (!!) dotyczyło gonitw rozgrywanych we Wrocławiu i Sopocie.

 

Rodzaje kar

Łącznie Komisje Techniczne w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie nałożyły 204 razy kary pieniężne. Z których najwyższe dotyczyły najcięższych lub regularnie powtarzających się przewinień. I tak – panowie P. Nakoniechnyi za niedołożenie starań do zajęcia lepszego miejsca 4.000 PLN, P. Slozil za podobną kwalifikację czynu wynikającą z pomylenia miejsca gdzie kończy się gonitwa (celownika) 12.000 PLN (kara została zmniejszona przez KO do 5.000 PLN). A. Reznikov za oszukiwanie na wadze po gonitwie i notoryczne niewyważanie się 4.000 PLN, S. Abaev za powtarzające się nadużycie bata w wyścigu 3.000 PLN.

6 razy sędziowie komisji technicznych  (jedna zmieniona przez KO) zadecydowali o zawieszeniu licencji jeździeckiej. Najdłużej, bo prawie miesiąc pauzował A. Turgaev, za powtarzające się przewinienia dotyczące przekroczenia limitu uderzeń batem.

 

Doping

W sezonie 2022 poddano kontroli na zawartość substancji zabronionych (lub poziom których mógłby być wyższy niż dopuszczalny) 115 koni. Wszystkie próby przebadane we francuskim laboratorium dały wynik negatywny.

 

Konie poddawane próbie.

Wśród wszystkich biegających koni, relatywnie mało poddanych zostało kontroli wśród najmłodszych roczników – 2-letnich pełnej krwi i 3-letnich arabskiej czystej krwi.

Na 104 próby pobrane od koni biorących udział w 491 gonitwach rozgrywanych galopem – 56 przypadło na konie z gonitw pozagrupowych, 19 z wyścigów płotowych i przeszkodowych i tylko 29 na konie biorące udział w gonitwach kategorii I-IV.

 

 

 

J. Kasprzak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *