Algoritm / Johnny Double / Iva Grey w opinii sędziów z zagranicy

Rozegrana w dniu 30 lipca 2023 na torze w Warszawie gonitwa Women Power Series (5) dostarczyła dużo emocji, niestety pozawyścigowych. Otóż po gonitwie, dosiadająca klaczy Iva Grey (CZE) – Oliwia Szarłat złożyła protest przeciwko Karolinie Kamińskiej, dosiadającej konia Algoritm (UKR) oraz Magdalenie Kierzkowskiej dosiadającej konia Johnny Double (GB). Protestująca zarzuciła obu koleżankom, że te doprowadziły do sytuacji, w wyniku której musiała wstrzymać dosiadaną klacz na około 130 metrów przed celownikiem. To z kolei, oprócz sytuacji niebezpiecznej, skutkowało zajęciem gorszego miejsca. Komisja Techniczna po obradach zadecydowała (OKT nr 125) , że winę za zdarzenie ponosi zwycięzca gonitwy – koń Algoritm (UKR) pod K. Kamińską. Za to ukarała amazonkę kara pieniężną (300 PLN) oraz przesunęła zwycięzcę za konie, którym przeszkodziła. W tym przypadku “aż” na 3-cie miejsce.

Tradycyjnie internet zawrzał po decyzji sędziów. Z ciekawości zwróciłem się do sędziów z zagranicy, z zapytaniem jak widzą to zdarzenie, jaką podjęliby decyzję oraz jakie zastosowaliby kary (w oparciu o swoje przepisy).

 

widok prostej finiszowej od przodu video1

widok prostej finiszowej z różnych kamer video2 

Poniżej prezentuje otrzymane decyzje i uwagi:

Szwecja – Kolejność koni na celowniku pozostawilibyśmy bez zmian. W naszej ocenie Iva Gray całkiem nieźle rozpoczyna walkę na prostej, ale z dystansem traci energię (impet), zanim doszło do ingerencji. Nie pokonałaby jednak konia Johnny Double. Jest jednak fakt przeszkodzenia. W tym przypadku jeździec Johnny Doble otrzymałby minimalną, dopuszczalną naszymi przepisami karę. Zależałaby od tego, czy jest to pierwsze wykroczenie jeźdźca oraz od klasy gonitwy. Gdyby to był “regularny” wyścig i byłoby to pierwsze wykroczenie, oznaczałoby to jednodniowe zawieszenie licencji lub karę pieniężną.

Niemcy – Ingerencję powoduje Johnny Double. Algoritm również schodzi do wewnętrznej bariery, ale nie wywiera presji na Johnny Double. Chociaż Johnny Double wydaje się uciekać przed Iva Gray, zadaniem jeźdźca Johnny Double było skorygowanie toru jazdy i zapobiegnięcie ingerencji. W Niemczech rozważylibyśmy dwie rzeczy: W momencie ingerencji Johnny Double jest zdecydowanie lepszy (tempo) i jest koniem nachodzącym przeciwko koniowi Algoritm, więc nie nastąpiłaby zamiana miejsc. Przeszkodzenie zostało spowodowane przez jeźdźca Johnny Double i skutkowałoby karą 2-3 dni zawieszenia licencji, w zależności od dotychczasowych wykroczeń, doświadczenia jeźdźca oraz czy jest amatorem, czy zawodowcem.

Francja – Po obejrzeniu wszystkich dostępnych nagrań, francuscy Sędziowie wszczęliby dochodzenie w celu ustalenia konsekwencji ingerencji. Ostatecznie wynik gonitwy (kolejność koni na celowniku) byłby utrzymany. W naszej opinii ingerencja nie była spowodowana niebezpieczną* jazdą Johnny Double, oraz Iva Grey nie zajęłaby lepszego miejsca w tym wyścigu. Algoritm również zmienia tor jazdy w kierunku wewnętrznej bariery, jednak nie przeszkadzała Johnny Double. Sędziowie wyścigów zawiesiliby jeźdźca Johnny Duble za nieprawidłową* jazdę (ale nie niebezpieczną) na 1-2 dni, w zależności od kategorii jeźdźca.  Jeździec konia Algoritm otrzymałby “ostrzeżenie” za nie utrzymywanie linii prostej na ostatnich 200 metrach gonitwy.

Hiszpania – Wynik gonitwy zostałby utrzymany. Reakcja jeździec konia Iva Grey jest “teatralna” i zdecydowanie przesadzona. Koń przed incydentem zwalniał. Cały incydent, został w naszej ocenie spowodowany przez jeźdźca konia Johnny Double. Skutkowałoby to ostrzeżeniem lub zawieszeniem na 1-2 dni, w zależności od dotychczasowych wykroczeń, doświadczenia i tego, czy zawodnik jest amatorem (a takie mamy wrażenie) czy zawodowcem . Nie robi nic, by poprawić tor jazdy. Zwycięzca (Algoritm) nie jedzie w linii prostej, ale w żadnym momencie nie wchodzi w kontakt z drugim koniem. Wydaje się, że jeźdźcom trudno było korygować tor jazdy, ponieważ nie jadą z batem, a robienie tego samym dosiadem nie jest to łatwe.

Irlandia – W naszej opinii drugi koń (Johnny Double) przeszkadza klaczy Iva Grey. Jeździec zwycięzcy (Algoritm) nie trzyma linii prostej, ale nie przeszkadzał drugiemu koniowi – Johnny’emu Double. Jeździec konia Johnny Double powinien trzymać swój tor jazdy, a nie pozwolić koniowi “dryfować” do wewnętrznej bariery . Jeśli utrzymałby swoją linię, a zwycięzca nie skorygował toru, wówczas zwycięski zawodnik może zostać uznany za naruszającego zasadę nieostrożnej* jazdy. Wynik gonitwy w naszej opinii powinien być utrzymany, bez zamiany miejsc. Nie wydaje się, aby koń zajmujący 3-cie miejsce (Iva Grey), zajął miejsce 2-gie, gdyby nie ingerencja. Zawodnik Johnny’ego Double’a zostałby ukarany za nieostrożną* jazdę, prawdopodobnie zawieszony na 2 dni.

Wielka Brytania – Jeździec Johnny Double w Wielkiej Brytanii byłby winny nieostrożnej* jazdy i otrzymałby karę zawieszenia licencji na 2 – 3 dni. Nie wydaje się, żeby jeździec konia Algoritm miał jakiś wpływ na zdarzenie, ponieważ między końmi była wolna przestrzeń. Zmiana toru jazdy obydwu koni (Algoritm i Johnny Double) była niezależna i nie była spowodowana przez konia Algoritm. Wydaje się, że prawdziwym problemem jest to, że jeździec Johnny Double był całkowicie skupiony na koniu Algoritm, nie zważając na konia Iva Grey.

Channel Island – Pierwsza rzecz to, że jeździec konia Iva Grey zrobił zbyt ekspresyjną (teatralną) reakcję na zdarzenie. Prawdopodobnie wynik zostawilibyśmy bez zmian. Na jeźdźców dosiadających konie Algoritm i Johnny Double nałożylibyśmy kary zawieszenia licencji  za nieostrożną* jazdę (brak reakcji korygującej tor jazdy) 1-2 dni. Nie widzimy momentu aby ingerencja miała wpływ na miejsce, zajęte przez klacz Iva Grey.

Tekst ten zostanie opublikowany po wydaniu oficjalnej decyzji przez Komisję Odwoławczą (aby nikt nie zarzucił próby wpłynięcia na werdykt KO). Zarówno właściciel konia Algoritm jak i ukarana Karolina Kamińska złożyli odwołania. Na ostateczny werdykt trzeba trochę poczekać. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że celem tego opracowania nie jest piętnowanie kogokolwiek oraz daleki jestem od wywoływania kolejnej “burzy internetowej”.

* we Francji, Anglii, Irlandii, Niemczech jazdę jeźdźca można rozpatrzyć jako “dangerous – niebezpieczną”, “careless – niedbałą” i “improper-niewłaściwa”. W zależności od stwierdzenia w jaki sposób zostanie przez sędziów określona jazda, taki będzie wymiar kary i ewentualnie może nastąpić zamiana miejsc.

J. Kasprzak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *